Handel och marknader

Trade uppgifter

Mindre än 1 miljon USD

1% - 10%

Import / export

  • Nordafrika
  • Centralamerika
  • norra Amerika
  • Sydamerika
  • Östasien
  • Centralasien
  • Västasien
  • Nordeuropa

Hemmamarknaden