Handel i rynki

Dane Trade

Mniej niż 1 milion USD

1% - 10%

Import / eksport

  • Afryka Północna
  • Ameryka Środkowa
  • Ameryka Północna - Kanada
  • USA
  • Ameryka Południowa
  • Azja Wschodnia
  • Azja Środkowa
  • Azja Zachodnia
  • Europa Północna

Rynek krajowy