Komersyo & mga merkado

Trade data

Mas mababa sa 1 milyon USD

1% - 10%

I-import / export

  • Hilagang Africa
  • Gitnang Amerika
  • Hilagang Amerika
  • South America
  • Silangang Asya
  • Gitnang Asya
  • Kanlurang Asya
  • Hilagang Europa

Domestic market