Trgovina in trgi

Trgovinski podatki

Manj kot 1 milijon USD

1% - 10%

Uvoz / izvoz

  • Severna Afrika
  • Srednja Amerika
  • severnoameriška celina
  • Južna Amerika
  • Vzhodna Azija
  • Osrednja Azija
  • Zahodna Azija
  • Severna Evropa

Domači trg