Perdagangan & pasaran

Data perdagangan

Kurang daripada 1 juta USD

1% - 10%

Import / eksport

  • Afrika Utara
  • Amerika Tengah
  • Utara Amerika
  • Amerika Selatan
  • Asia Timur
  • Asia Tengah
  • Asia Barat
  • Eropah Utara

Pasaran dalam negeri