Obchod a trhy

Obchodné údaje

Menej ako 1 milión USD

1% - 10%

Import / export

  • Severná Afrika
  • Stredná Amerika
  • Severná Amerika
  • Južná Amerika
  • Východná Ázia
  • Stredná Ázia
  • Západná Ázia
  • Severná Európa

Domáci trh