ملی کسب و کار پورتال
اسلواکی

به بزرگترین انجمن تولید کنندگان، صادر کنندگان، عمده فروشان، تامین کنندگان، فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات.