• PO Box 1227
  • Fort Nelson, British Columbia, V0C 1R0
  • Kanada
  • Tel:(250) 774-3069
  • Faks: ---.---.-----
  • Url:

Sherbime

  • Instalimet elektrike
  • Shërbime Instalimi i pajisjeve të kontrollit të energjisë elektrike
  • Industritë elektrike dhe elektronike, të shërbimit
  • Shërbimet e industrive elektrike