Storitve

  • Izvajalci storitev čiščenja, prezračevalne cevi
  • Čiščenje, soba za čistilke in preverjanje ozračja
  • Čiščenje bolnišnic
  • Čiščenje pisarniških prostorov