Logo

 • 23 Clarence Road
 • Redhill, RH1 6NG
 • Mbretëria e Bashkuar
 • Tel:01737246386
 • Faks: ---.---.-----
 • Url:

Sherbime

 • Shtëpi puna ndërtimore
 • Ndërtimin e ndërtesave punë
 • Ndërtimi Hotel punë
 • Ndërtimi Hostel punë
 • Ndërtimi i ndërtesave të banimit dhe jo-banesore
 • Ndërtimi i objekteve
 • Ndërtimit dhe inxhinierisë civile
 • Shërbimet Ndërtimi i instalimit
 • Ndërtimi
 • Puna e ndërtimit për objektet komerciale
 • Puna e ndërtimit për ndërtesat industriale
 • Puna e ndërtimit për ndërtesat që lidhen me transportin rrugor
 • Garage, ndërtuesit
 • Ndërtuesit në shtëpi
 • Autostradë dhe rrugë, ndërtime
 • Diamond shpimit dhe rrethore