Pakalpojumi

  • Kovos su kenkėjais paslaugos
  • Dezinsekcija un deratizācija - pakalpojumi
  • Kaitēkļu kontroles, pakalpojumi