Sherbime

  • Gërmimet Bodrum Puna
  • Puna Fondacioni
  • Kullimi - punë ndërtimore
  • , Hidroizolim Shërbimet