Pneumatiska och hydrauliska punktsvetspistoler och styrdon