Armë saldim me vend dhe kontrollet, pneumatike, hidraulike