Pištole a ovládače na bodové zváranie, pneumatické, hydraulické