Шини со големо пресек поврзување електрични со дистрибутивната мрежа