Πιστόλια συγκόλλησης και επιτόπιοι έλεγχοι, πνευματικά, υδραυλικά