Svařovací pistole a ovládací prvky, pneumatické, hydraulické