Armes i controls de soldadura per menjar, pneumàtiques, hidràuliques