Шини с голямо сечение, свързващи електрогенератора с разпределителната мрежа