• 87a, Chkondideli street
  • თბილისი, Tbilisi, 0180
  • Georgia
  • Điện thoại:599300040
  • Fax: ---.---.-----
  • Url:

Thương mại và thị trường

Dữ liệu thương mại

1 triệu - 2,5 triệu USD

1% - 10%

Nhập khẩu / xuất khẩu

  • Không có sẵn

Thị trường trong nước