• 87a, Chkondideli street
  • თბილისი, Tbilisi, 0180
  • Грузија
  • Тел:599300040
  • Факс: ---.---.-----
  • Url:

Трговија и пазари

Трговските податоци

1 милион - 2,5 милиони долари

1% - 10%

Увоз / извоз

  • Не се достапни

Домашниот пазар