Tjenester

  • Meglertjenester, eiendomsforvaltning
  • Omsetning og drift av fast eiendom
  • Eiendomsmegling