Logo

  • 22/23, Via Spallanzani Lazzaro
  • Castelnovo di Sotto, Emilia-Romagna, 42024
  • Ý
  • Điện thoại:+39 0522682 134
  • Fax: ---.---.-----
  • Url:

Thương mại và thị trường

Dữ liệu thương mại

1 triệu - 2,5 triệu USD

Không có sẵn

Nhập khẩu / xuất khẩu

  • Tây Phi
  • Đông Phi
  • Bắc Phi
  • Miền Nam Châu Phi

Thị trường trong nước