Logo

  • 22/23, Via Spallanzani Lazzaro
  • Castelnovo di Sotto, Emilia-Romagna, 42024
  • Itali
  • Tel:+39 0522682 134
  • Faks: ---.---.-----
  • Url:

Tregtisë dhe tregjet

Të dhënat e Tregtisë

1 milion - 2.5 milion USD

Jo në dispozicion

Import / eksport

Tregun e brendshëm