Logo

  • 22/23, Via Spallanzani Lazzaro
  • Castelnovo di Sotto, Emilia-Romagna, 42024
  • Италија
  • Тел:+39 0522682 134
  • Факс: ---.---.-----
  • Url:

Трговија и пазари

Трговските податоци

1 милион - 2,5 милиони долари

Не се достапни

Увоз / извоз

  • Западна Африка
  • Источна Африка
  • Северна Африка
  • Јужна континентална Африка

Домашниот пазар