• Jalan Raya Pejuangan, RT.11/RW.10, Kb. Jeruk
  • Kota City Jakarta, Jakarta, 12940
  • Indonesia
  • Tel:628811317003
  • Fax: ---.---.-----
  • Url:

Perdagangan & pasaran

Data perdagangan

Tidak terdapat

Tidak terdapat

Import / eksport

  • Tidak terdapat

Pasaran dalam negeri