HomeTimeline

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

30 Anniversary of Slovak Constitution Day

30 Anniversary of Slovak Constitution Day - a public holiday in Slovakia and is always celebrated on September 1st. In Slovakia this holiday is called 'De? Ústavy Slovenskej republiky' and it commemorates the adoption of the Slovak constitution on September 1, 1992.

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Spring Time in Vancouver

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Declaration of state of emergency in Slovakia

https://www.mzv.sk/web/ottawa-en/detail/-/asset_publisher/XptbLMYwZmJ6/content/vyhlasenie-nudzoveho-stavu-na-slovensku/10182?p_p_auth=kurwZQXC&_101_INSTANCE_XptbLMYwZmJ6_redirect=%2Fweb%2Fottawa-en&fbclid=IwAR03CkkJ42xL3ERcwGluEqM2Qk3LeAX2UfEgDbwmv80yq6ptNAhbgdJ98iI

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

#EuropeDay2021

Celebrate #EuropeDay2021 - May 9, 2021

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Notice:

Please note that the Slovakian Consulate in Vancouver will be closed on Monday, February 15 for Family Day. * For emergencies only, please call 604.910.4565

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Update to Consular Services, 23 November 2020

Update to Consular Services, 23 November 2020 The Consular Office of the Slovak Republic in Vancouver continues to apply preventive measures to protect the health of clients and its employees due to the epidemiological situation in connection with the COVID-19 disease in Canada: The Consular Office of the Slovak Republic in Vancouver will be closed from December 1 2020 until further notice. Restriction of admission with effect from 1 December 2020 until further notice, handling of clients will be ONLY in necessary cases, and pre-arranged meetings. Citizens are allowed to enter the Consulate only with a veil, scarf or similar face protection. Slovak Citizens can always contact the Consular Office in Vancouver via email or phone. Thank you for your understanding.

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Aktualizácia ku konzulárnym službám, 23. Novembra 2020

Aktualizácia ku konzulárnym službám, 23. Novembra 2020   Konzulárny úrad SR vo Vancouver na?alej aplikuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia klientov a svojich pracovníkov z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v Kanade: Konzulárny úrad SR vo Vancouver bude od 1. Decembra 2020 až do odvolania zatvoreny       obmedzenie prijímania stránok s ú?innos?ou od  1. Decembra 2020 do odvolania,vybavovanie ob?anov SR sa týka IBA v nevyhnutných a vopred ohlásených konzulárnych úkonov,do priestorov konzulátu je vstup umožnený ob?anom LEN S RÚŠKOM, šálom alebo obdobnou ochranou tváre a ochrannými rukavicamiob?ania SR môžu kontaktova? Konzularny Urad vo Vancouver prostredníctvom e-mailu alebo telefonickyZa porozumenie ?akujeme.  

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Ve?vyslanectvo SR v Ottawe informuje ob?anov o OBMEDZENÍ CHODU KONZULÁRNEHO ODDELENIA a HONORÁRNYCH KONZULÁTOV SR V KANADE

HONORÁRNE KONZULÁTY Slovenskej republiky v Calgary, Montreale, Toronte a Vancouveri budú od 16. marca 2020 asistova? ob?anom iba prostredníctvom telefonickej a emailovej komunikácie, osobné stretnutia budú môc? by? dohodnuté iba v nevyhnutných prípadoch, ktorých naliehavos? bude posúdená honorárnym konzulom, prípadne Ve?vyslanectvom SR v Ottawe. Za porozumenie ?akujeme.

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Young Canadians can spend a year in Slovakia

Young Canadians can spend a year in Slovakia Slovak Embassy in Canada participated in the “Study and Go Abroad” International Fair on February 29, 2020 in Montreal, Quebec. The main objective was to promote Slovakia and the Agreement between the Slovak Republic and Canada on Youth Mobility among young Canadians. The Agreement allows young Canadians aged 18 to 35 to live, study and also work in Slovakia for up to one year. On the other side, this opportunity is used by many Slovaks. We would welcome, if more Canadians would experience our beautiful Slovakia. Do you know anyone who could be interested? Or, do you know someone who took part in the program and would like to share his/her experience? More information at: https://www.mzv.sk/web/ottawa-en/youth-mobility-program Our email: emb.slovakia@mzv.sk #ExperienceSlovakia

Consulate of the Slovak Republic announced a new event

Visit of the Ambassador of the Slovak Republic to Ottawa Mr. Vit Koziak

Navsteva Velvyslanca SR v Ottawe pan Vita Koziaka na Honorarnom Konzulate SR vo Vancouver. Visit of the Ambassador of the Slovak Republic to Ottawa Mr. Vit Koziak at the Honorary Consulate of the Slovak Republic in Vancouver