• 285 P. Yên Hòa, Yên Hoà
  • Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội,
  • ভিয়েতনাম
  • টেলিফোন: ---.---.-----
  • ফ্যাক্স: ---.---.-----
  • ইউআরএল:

ইভেন্টগুলি