• 68 Nguyễn Huệ
  • Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, 70000
  • Вʼєтнам
  • Тел:0935 046 910
  • Факс: ---.---.-----
  • Адреса: