Logo

  • Inebolu Sok. Ekemen Han K5 No1 Kabatas
  • , İstanbul
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Điện thoại:+90 212520 02 04
  • Fax:+90 212572 10 26
  • Url:

Thương mại và thị trường

Dữ liệu thương mại

Không có sẵn

Không có sẵn

Nhập khẩu / xuất khẩu

Thị trường trong nước