Logo

  • Inebolu Sok. Ekemen Han K5 No1 Kabatas
  • , İstanbul
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Điện thoại:+90 212520 02 04
  • Fax:+90 212572 10 26
  • Url:

Sản phẩm

  • Rau, ăn rễ và củ
  • Thịt
  • Thức ăn chăn nuôi động vật