Logo

  • Inebolu Sok. Ekemen Han K5 No1 Kabatas
  • , İstanbul
  • Turqi
  • Tel:+90 212520 02 04
  • Faks:+90 212572 10 26
  • Url:

Tregtisë dhe tregjet

Të dhënat e Tregtisë

Jo në dispozicion

Jo në dispozicion

Import / eksport

Tregun e brendshëm