Logo

  • Inebolu Sok. Ekemen Han K5 No1 Kabatas
  • , İstanbul
  • Türkiya
  • Tel:+90 212520 02 04
  • Faks:+90 212572 10 26
  • Url:

Products

  • Heyvan kənd təsərrüfatı üçün Feeds
  • Tərəvəz, yeməli kökləri və kök yumruları
  • Ət