Logo

  • 20a Hulton Street
  • Manchester, M35 0AZ
  • Обединено кралство
  • Тел:01616888500
  • Факс:0161 6825978
  • Url:

Начало

3 Way Building Services Ltd е доставчик на продукти и услуги, като например Работи по поддържане на национални пътища,Работи по поддръжане на пътища,Поправка и обновяване на недвижими имоти,Архитектура услуги за поддържане и възстановяване на исторически сгради и паметници на историята,consultants, проект и технически проект за реставрация на сгради, укрепване на стени и основи,Сгради и инсталации за управление на услуги,Посреднически услуги по събиране на наема,Посреднически услуги по управление на земя,Посреднически услуги по управление на търговски сгради,Управление на недвижими имоти,Развитие, управление и продажба на услуги, строителен предприемач (услуги),Реставрация на архитектурни сгради,Управление на недвижими имоти,Ремонт, реконструкция и ремонт на промишлени сгради,Търговски и офис сгради, обновяване и ремонт,Администратор на частен имот, банките в,Администратор на частни имоти.

Прочетете още »Timeline